Часова Тетяна Олександрівна

кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, оперативно-розшукова діяльність», доцент кафедри права і соціальної роботи

 Відомості про освіту:

2011 р. – закінчила з відзнакою Криворізький факультет Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ зі спеціальності «Правознавство», здобула кваліфікацію «Бакалавр з права»;

2012 р. – закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», здобула кваліфікацію «Юрист».

Підвищення кваліфікації, стажування:

12.05.2018 р. міжнародне стажування Міжнародний науково-практичний форум «Інновації в науці: виклики сучасності» «Development of Jurisprudence: Problems and Prospects» (120 год.)

Сфера наукових інтересів: адвокатура, економічні злочини, права людини.

Основні публікації:

 1. Chasova, S.Podhorets (2018). Hearsay testimony as the evidence in the criminal and procedural legislation. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 26 (2), 271-274
 2. Хом’яченко С.В., Хоцяновська Н.Ф., Часова Т.О. Удосконалення практичних навчальних занять з юридичних дисциплін, шляхом впровадження квестових технологій. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2018. № 3 (48). С. 211-216
 3. Хом’яченко С.В., Хоцяновська Н.Ф., Часова Т.О. Правове регулювання відносин під час стягнення компенсації за затримку авіарейсу. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2018. № 4 (49). С. 39-45
 4. Г.В. Муляр, О.С. Ховпун, Т.О. Часова. Механізм оскарження повідомлення про підозру як засіб захисту прав підозрюваної особи. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. 228-233.
 5. Часова Т.О. Реалізація державної антикорупційної стратегії органами муніципальної влади. Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, профспілок та громадськості: Тези доповідей Третьої щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 06 грудня 2019 р.). К.: ТОВ “ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС”, 2019. 102-104
 6. Часова Т.О. Взаємодія Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України. Науково-практичний журнал “Судова Апеляція” № 4 (57), 2019.  С. 40-46.
 7. Часова Т.О. Особливості доказування економічних злочинів. Часопис Київського університету права. 2019. № 4. С. 324-328
 8. Часова Т.О. Розвиток та становлення антикорупційних органів в Україні. Наукові записки. Серія: Право. 2019. Випуск 6. Спецвипуск.
 9. Часова Т.О. Кримінально-процесуальне доказування злочинів у сфері економіки в умовах інформатизації суспільства. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2020. № 1-2. C. 36-42
 10. Часова Т.О. Розслідування корупційних правопорушень (злочинів) Національним антикорупційним бюро України. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 квітня 2020 р.): у 8 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 5. С. 42-43.
 11. Часова Т.О. Деякі питання реалізації повноважень Державного бюро розслідувань. Сучасні виклики та проблеми науки, XLIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. м. Луцьк, 20 квітня 2020 року. С. 88-91
 12. Chasova T. Electronic declaration as a source of information about acts of corruption. The 1st International scientific and practical conference Problems and Innovations in Science Part 1 (May 4-5, 2020) Nika Publishing, London, Great Britain. 2020. V. 1. p. 196-200.
 13. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 21 лютого 2020 року. За заг. ред. Лошицького М.В. Київ: Видавничий дім “Професіонал”, 2020. 1288 с. (у співавторстві).
 14. Хом’яченко С.І., Часова Т.О., Використання електронних доказів у кримінальному процесі. Науково-практичний журнал «Право.Людина.Довкілля». Том № 11, № 2 (2020). С. 175-181 http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Pravo/issue/view/575
 15. Часова Т.О. Використання фінансового моніторингу під час розслідування злочинів у сфері економіки. Часопис Київського університету права. 2020. № 2. C. 386-389.
 16. Часова Т.О. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як суб’єкт реалізації антикорупційної політики. Світ під час пандемії: нові виклики та загрози, XLVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. м. Запоріжжя, 15 червня 2020 року. Ч. 1, С. 67-70
 17. Бегма А.П., Ховпун О.С., Часова Т.О. Забезпечення збереження інформації під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Юридичний вісник, № 6, 2020. С. 132-137.
 18. Часова Т.О. Використання матеріалів НСРД як доказів у кримінальному провадженні. The 7th International scientific and practical conference “The World During a Pandemic: New Challenges and Threats” (August 18-19, 2020) Pegas Publishing, Canada, Vancouver. 2020. p. 90-94.
 19. Савчук М.А., Часова Т.О. Проблемні питання повідомлення про підозру та шляхи їх вирішення. Часопис Київського університету права. 2020. № 3. 285-289.
 20. Khovpun A., Muliar G., Chasova T., Savchuk M., Behma A. Particularities of conducting explicit and implicit investigative actions in EU countries. Asia Life Sciences Supplement 22(2):413-426, 2020.
 21. Часова Т.О. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як суб’єкт реалізації антикорупційної політики. Світ під час пандемії: нові виклики та загрози, XLVII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. м. Запоріжжя, 15 червня 2020 року. Ч. 1, С. 67-70.
 22. Часова Т.О. Використання матеріалів НСРД як доказів у кримінальному провадженні. The 7th International scientific and practical conference «The World During a Pandemic: New Challenges and Threats» (August 18-19, 2020) Pegas Publishing, Canada, Vancouver. 2020. p. 90-94.
 23. Chasova T. Electronic declaration as a source of information about acts of corruption. The 1st International scientific and practical conference Problems and Innovations in Science Part 1 (May 4-5, 2020) Nika Publishing, London, Great Britain. 2020. V. 1. p. 196-200.
 24. Часова Т.О. Розслідування корупційних правопорушень (злочинів) Національним антикорупційним бюро України. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 квітня 2020 р.): у 8 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 5. С. 42-43.
 25. Часова Т.О. Деякі питання реалізації повноважень Державного бюро розслідувань. Сучасні виклики та проблеми науки, XLIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. – м. Луцьк, 20 квітня 2020 року. С. 88-91.
 26. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: Науково-практичний коментар. За заг. ред. Чижмарь К. І. Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2020. 332 с.
 27. Nataliia Yuzikova, Tatiana Korniakova, Svitlana Khomiachenko, Tetiana Chasova. Moral and psychological features of the motivational sphere of juveniles who commit crimes: risk assessment of determining communication. European Journal of Sustainable Development (2021), 10, 1, 123-135.
 28. Часова Т.О. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 21 лютого 2020 року./ За заг. ред. Лошицького М.В. Київ: Видавничий дім “Професіонал”, 2020. 1288 с. (у співавторстві).
 29. Навчальний посібник «Правознавство». 2021. за заг.ред. С. В. Пєткова. уклад.: Ховпун О.С., Часова Т.О., Катеринчук К. В., Бортняк К. В., Пєтков С. В.
 30. Часова Т.О. Кримінально-процесуальне доказування злочинів у сфері економіки в умовах інформатизації суспільства. Вісник АПСВТ, 2020, №1-2.
 31. Chasova T. Electronic declaration as a source of information about acts of corruption. The 1st International scientific and practical conference Problems and Innovations in Science Part 1 (May 4-5, 2020) Nika Publishing, London, Great Britain. 2020. V. 1. p. 196-200.
 32. Particularities of conducting explicit and implicit investigative actions in EU countries. ALEKSII S. KHOVPUN, GALYNA V. MULIAR, TETIANA O. CHASOVA et al.].  Asian International Journal of Life Sciences. 2020. №22. С. 413–426.
 33. Часова Т., Савчук М. Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: практика європейського суду з прав людини. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського». 2022. Т. 33, № 1. С. 93–97.