Дисципліни вільного вибору

ПЕРЕЛІКИ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОС “БАКАЛАВР”
на 2021/2022 навчальний рік

Назва дисципліни

Викладач Семестр Кількість кредитів

Кількість годин

Анімаційна діяльність соціального педагога

викл. Маніта В.О. 3 4 120

Методика роботи соціального гувернера

викл. Омельченко Г.М. 3 4 120
Опікунство і піклування викл. Маніта В.О. 3 4

120

Практикум соціальної роботи

доц. Фурдуй С.Б. 3 4 120

Соціальна робота в Україні

доц. Замашкіна О.Д. 7 4 120
Соціальна робота з молоддю доц. Фурдуй С.Б. 5 4

120

Міжнародна та національно правова молодіжна політика

проф. Кічук Я.В. 3 4 120
Основи Public Relations
викл. Садова С.О. 5 4

120

Основи соціології та політології

доц. Запорожченко О.В. 3 4 120
Основи діяльності юридичної клініки доц. Метіль А.С. 3 4

120

Соціологія особистості та девіантної поведінки

викл. Рубан А.К. 3 4 120
Соціальна робота з сім’ями і дітьми доц. Замашкіна О.Д. 3 4

120

Сімейне право України

доц. Метіль А.С. 3 4 120
Сучасна міжнародна політика викл. Садова С.О. 3 4

120

Філософія людини доц. Запорожченко О.В. 3 4

120

ПЕРЕЛІКИ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОС “МАГІСТР”
на 2021/2022 навчальний рік

Назва дисципліни

Викладач Семестр Кількість кредитів

Кількість годин

Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи

доц. Фурдуй С.Б. 1,2 4 120

Зарубіжний досвід соціальної роботи

доц. Замашкіна О.Д. 1,2 4 120
Право інтелектуальної власності доц. Метіль А.С. 1,2 4

120

Соціальна педагогіка в постатях доц. Замашкіна О.Д. 1,2 4

120

Соціалізація гендерних конфліктів

викл. Рубан А.К. 1,2 4 120
Соціальна реабілітація та патронаж доц. Фурдуй С.Б. 1,2 4

120