Ховпун Олексій Сергійович

доктор юридичних наук зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», доцент, професор кафедри права і соціальної роботи

 Відомості про освіту:

2005 р. – закінчив Академію Адвокатури України за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію «Юрист»;

2008 р. – закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», здобув кваліфікацію «Економіст-міжнародник».

Підвищення кваліфікації, стажування:

 1. International Scientific and practical conference «Unified educational space: Ukraine-EU» 7-12 may 2018 C№199/18 Сертифікат про підвищення кваліфікації №SK 9161/10.03.2019.
 2. Академія праці соціальних відносин і туризму свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ №04641405/000161-20 за програмою «Правозастосування у сучасному вимірі юридичної освіти» 31.01.2020 р.

 Сфера наукових інтересів: фармація, кримінальні злочини, адміністративне судочинство.

 Основні публікації:

 1. Ховпун О.С., Муляр Г.В., Часова Т.О. Механізм оскарження повідомлення про підозру як засіб захисту прав підозрюваної особи. Часопис Київського університету права. м. Київ, 2019. 3. С.228-233.
 2. Ховпун О.С., Муляр Г.В., Шуст Г.П. Правопорушення у сфері використання земельних ресурсів як підстава притягнення до адміністративної відповідальності: порівняння законодавства України та сусідніх держав. Часопис Київського університету права. м. Київ, 2019. 1. С.268-273.
 3. Ховпун О.С., Муляр Г.В. Використання електронних доказів у позовах щодо захисту лікарської таємниці. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Збірник наукових праць Національного авіаційного університету. К.:НАУ, 2019. № 2(51). С. 110-115.
 4. Ховпун О.С., Муляр Г.В., Настюк А.А. Форма державного устрою Київської Русі в період язичництва: кочова імперія. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика): науковий журнал. ред.кол.: П.В. Цимбал (голов.ред.) та ін. Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2019. Випуск 14. С.13-22.
 5. Ховпун О.С., Муляр Г.В. Взаємодія антикорупційних органів України під час розслідування кримінальних проваджень. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2019. Вип. 2. С. 56-65.
 6. Ховпун О.С., Муляр Г.В. Особливості розслідування економічних злочинів у сфері інформаційних технологій. Держава і право. Серія «Юридичні науки». 2019. Вип. 83. С. 342-355.
 7. Ховпун О.С., Муляр Г.В. Використання висновків експерта як доказів при розслідуванні економічних злочинів. Часопис Київського університету права. 2018. Вип. № 4. С. 265-269.
 8. О.С. Ховпун, Я.В. Журавель, В.В. Кравченко. Обмеження права на свободу вираження поглядів у рішеннях Європейського Cуду з прав людини ПРАВО.UA. 2021. №3. С. 11–17.
 9. О.С. Ховпун, Я.В. Журавель, В.В. Кравченко. Свобода вираження поглядів та переконань у мережі інтернет: конституційно-правовий аналіз. Європейські перспективи. 2021. №4. С. 14–19.
 10. О. Ховпун, Є. Дуліба, С. Книш. Особливості адміністративної відповідальності за порушення здійснення народного волевиявлення та встановленого порядку його забезпечення і шляхи її вдосконалення. Актуальні проблеми правознавства. 2021. № 2. С. 77-83.
 11. О.С.Ховпун, С.В. Подгорець. Електронне кримінальне провадження. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: юридичні науки. Том 33 (72) № 1 2022. С. 98-102.