Іскров Костянтин Михайлович

кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», старший викладач кафедри права і соціальної роботи.

Відомості про освіту:

2004 р. – закінчив Одеську національну морську академію за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію «Юрист».

Підвищення кваліфікації, стажування:

2021 р. –  науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в правовому освітньому просторі: міжнародний досвід та його впровадження навчання майбутніх юристів» за спеціальністю 081 Право  (сертифікат № 17/27032021,  Туреччина);

2019 р. – практичний семінар «Актуальні питання оподаткування підприємницької діяльності». (Сертифікат серія ОД №19042019адм від 19.04.2019)

Сфера  наукових інтересів: конституційні основи функціонування демократичної держави, цивільне право, морське право, міжнародне право.

Основні публікації:

1. Legal Analysis of the Tax Legislation of Ukraine in the Field of Alienation and Management of a Real Estate. Studies of Applied Economics. Volume 39-6, July 2021 // ISSN: 1133-3197 (у співавторстві).
2. Деякі висновки Трибуналу ООН з морського права щодо відшкодування шкоди у справі судна NORSTAR. Підприємництво, господарство і право, №12, 2020. – С.158-163
3. Окремі аспекти міжнародно-правового захисту прав трудящих мігрантів. Збірник наукових праць. Соціально-правовий захист різних категорій населення: Європейський вимір. ІДГУ, 2020.- С.60-64.
4. Галузеві основи цивільного права у регулюванні приватно правових відносин. Збірник наукових праць. VII Дунайські наукові читання. Локальні ідентичності українського пограниччя: практики, взаємовпливи, шляхи інтеграції. ІДГУ, 2021. – С. 103-109.
5. Застосування статті 300 Конвенції ООН з морського права у судовій справі судна “NORSTAR”, Підприємництво, господарство і право. – №7, 2020.
6. “Застосування статті 87 Конвенції ООН з морського права у судовій справі судна “NORSTAR”, Підприємництво, господарство і право. – №6, 2020.
7. Судова практика Міжнародного трибуналу з морського права в спорах між державами відповідно до Конвенції ООН з морського права. Підприємництво, господарство і право. №3, 2019. С. 346-350
8. Деякі аспекти судової практики Міжнародного трибунала з морського права в спорах між державами відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року. Підприємництво, господарство і право. №11, 2017. С. 241-244
9. Деякі аспекти судової практики міжнародного трибунала з морського права в спорах, пов’язаних з порушеннями у виключній економічній зоні прилеглої держави. Підприємництво, господарство і право. №4, 2017. С. 188-192

Нагородження та досягнення:

Грамота ректора ІДГУ (2020 р.);

Адвокат (свідоцтво про право на адвокатську діяльність №003322 від 20.06.2018).