Кічук Ярослав Валерійович

доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», професор кафедри права і соціальної роботи, ректор ІДГУ

 Відомості про освіту:

1999 р. – закінчив Одеську державну юридичну академію за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію «Юрист»;

1997 р. – Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Іноземні мови (англійська і німецька)», здобув кваліфікацію «Вчитель англійської і німецької мов».

Підвищення кваліфікації, стажування:

2021 р. –          науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в правовому освітньому просторі: міжнародний досвід та його впровадження навчання майбутніх юристів» за спеціальністю 081 Право в обсязі 6 кредитів (180 ECTS) № 20/27032021, з 15.02.2021 по 27.03.2021, (Туреччина);

2020 р. – стажування за темою «Комунікативні стратегії англійської мови. Інноваційні технології в системі освіти США» на базі ІДГУ (свідоцтво ПК 02125467/000026-20);

2019 р. – стажування за програмою «Інтелектуальна власність та авторське право».

Сфера наукових інтересів: проблеми формування правової компетентності і правового виховання молоді в сучасних умовах.

Має понад 200 наукових публікацій у фахових вітчизняних та іноземних виданнях.

Основні публікації:

 1. Employment in the Agricultural Sector in the Coordinates of the Digital Economy: New Parameters and Strategic Vectors of Social Policy (2022) Journal of Agriculture and Crops, 8 (4), pp. 259-265.
 2. Smart Agro-Clustering Based on the Chain “Education-Science-Business” for Sustainable Development (2022) Journal of Agriculture and Crops, 8 (3), pp. 208-215.
 3. Management of Educational Projects on the Example of Accreditation of Educational Programs (2022) Journal of Curriculum and Teaching, 11 (1), pp. 264-272.
 4. Innovations in Education System: Management, Financial Regulation and Influence on the Pedagogical Process (2022) Journal of Curriculum and Teaching, 11 (1), pp. 163-173.
 5. Logistics Concepts to Optimize Business Processes. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 39(3)
 6. Intellectual capital of institutions of higher education in the knowledge economy. Journal of optimization in Industrial Engineering 2021, 14(1), c. 183-190
 7. Освітні послуги закладів вищої освіти в умовах викликів сьогодення: актуалізація підготовки сімейних лікарів. Науковий вісник ІДГУ. 2020, № 49. с. 39-45
 8. Management of key performance indicators by heads of higher education institutions. International Journal of Management, 2020, 11(5), c. 286-298
 9. The dynamics and strength of the carrying structure of a flat wagon while conducting fire from it//International Scientific and Technical Conference on Problems on the Railway Transport mechanics. November 30, 2020
 10. Risk Management and Financing of Higher Education Innovative Development under the Civilizational Changes. Revista praxis educacional, June, 2020. 39(16)
 11. Деякі аспекти проблеми становлення соціальної відповідальності як особистісно-професійної якості військовослужбовців. Науковий вісник ІДГУ. 2020, № 48. с. 127-132
 12. Інтеркультурологічна компетенція фахівця з міжнародної економіки: параметр здатності до дипломатії. Науковий вісник ПНПУ ім. К.Д. Ушинського. 2019. Вип. 2 (127). С. 15-19.
 13. Інформаційно-комунікаційний імператив мобільності студентів у проектній діяльності. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Сер. Педагогічні науки. Вип. 45. С. 58-63.
 14. The role of the university in social and cultural creativity of the local society (Budzhak region) Danubius. A journal of historical and cultural studies. Vol. XXXVІ. Galati, 2018. P. 191-197.

Нагороди та досягнення:

Подяка від депутатської групи міжпарламентських зв’язків з Республікою Болгарія ( 2021 р.)

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2020 р.);

Орден «За розбудову України» (2020 р.);

Орден «Гордість нації» (2020 р.);

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2019 р.);

Відзнака Ради ректорів ЗВО Півдня Одещини (2019 р.);

Подяка Ізмаїльської албанської громади «Обор шиптар» (2019 р.);

Почесна грамота голови Одеської облдержадміністрації (2016, 2018);

Почесна грамота Верховної Ради (2018 р.);

Відзнака Почесного консула Республіки Албанія (2018 р.);

Подяка Генерального консула Румунії в Одесі (2018 р.);

Подяка Союзу педагогів Грузії (2018 р.);

Подяка Міністерства освіти Республіки Молдова (2018 р.);

Подяка  голови правління  громадських організацій Громадських ініціатив України (2018 р.);

Подяка ізмаїльського німецького культурного товариства «Німецький дім» (2018 р.);

Включений до інформаційно-бібліографічного видання «25 років Національної Академії педагогічних наук України» (2017 р.) та видання «Гордість України. Імена та здобутки» (2018 р.);

Подяка Посла Болгарії в Україні (2017 р).