Маніта Вікторія Олександрівна

викладач кафедри права і соціальної роботи

 Відомості про освіту:

2016 р. – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Практична психологія»,  здобула кваліфікацію «Практичний психолог»;

2011 р. –  закінчила з відзнакою Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Соціальна педагогіка»,  здобула кваліфікацію «Магістр педагогічної освіти, соціальний педагог»;

2010 р. – закінчила з відзнакою Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Соціальна педагогіка»,  здобула кваліфікацію «Соціальний педагог, організатор соціально-правового захисту дітей та молоді»;

2009 р. – закінчила з відзнакою Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Педагогічна освіта», здобула кваліфікацію «Бакалавр педагогічної освіти, соціальний педагог».

Підвищення кваліфікації, стажування:

2021 р. –  науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в правовому освітньому просторі: міжнародний досвід та його впровадження навчання майбутніх юристів» за спеціальністю 081 Право (сертифікат № 22/27032021,  Туреччина);

2020 р. – підвищення кваліфікації: вебінар «Служба хмарного зберігання для онлайн вивчення на прикладі платформи Zoom» (сертифікат ES №  0413/2020);

2020 р. – учасник  Міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) на тему: «Хмарні сервіси для он-лайн навчання  на прикладі платформи Zoom» (м. Люблін, Республіка Польща);

2019 р. – учасник  Міжнародного українсько-словацького семінару «Сучасні технології соціальної роботи в різних сферах життя» (Братислава – Попрад – Словаччина);

2019 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Організація навчального процесу за технологіями дистанційного навчання» на базі кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності  Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Сфера наукових інтересів: арт-терапія з дітьми та молоддю;  рекламно-інформаційні технології соціальної роботи; анімаційна діяльність соціального педагога;  соціальна реабілітація; система культурно-дозвілевої роботи.

 Основні публікації:

1. Маніта В.О. Особливості застосування елементів гейміфікації в освітньому процесі. Матеріали дистанційної студентської регіональної науково-практичної конференція «Морські дослідження Дунайського регіону: молодь, наука, інновації – 2021» 18.03.2021, м. Ізмаїл.
2. Маніта В.О. Шляхи формування засад педагогіки співробітництва у форматі нової української школи «Традиції та інновації в сучасній педагогічній діяльності: європейський вимір» //Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції. Ізмаїл: РВВ. ІДГУ. 2019. 96 с. С. 54-56.
3. Процес підготовки фахівців соціономічної сфери: формування професійних компетентностей /С. Б. Фурдуй, О. Д. Замашкіна, В. О. Маніта //Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер-жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 28. Том 4. – С.194-200.
4. Своєрідність стратегій діяльності суб’єктів педагогічної взаємодії у стимулюванні позаурочної роботи молодших школярів / В. О. Маніта //Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. – Вип. 36. – 270с. – С.157-162.
5. Формування професійної компетентності студентів педагогічного училища як організаторів дитячого відпочинку в умовах заміського оздоровчого закладу /В.О. Маніта //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету (23 вересня 2016 р.). – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2016. -С. 188-191;
6. Деякі аспекти проблеми розвитку колективної взаємодії молодших школярів у позаурочний час /В.О. Маніта // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Проблеми та перспективи розвитку освіти в Україні (18 лютого 2016 р.). Збірник наукових праць. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016. – 123с. – С.59-63.

Нагороди та досягнення:

Подяка за високий професіоналізм та допомогу в проведенні таборових зборів підготовки студентів до літньої педагогічної практики в закладах оздоровлення та відпочинку, творчу та самовіддану працю зі студентами з вдосконалення професійних умінь та навичок майбутніх спеціалістів в галузі освіти (2021 р., КЗ «Білгород-Днестровський педагогічний фаховий коледж»);

Подяка за високу організованість та відповідальність, сумлінне ставлення до дорученої справи та з нагоди святкування Міжнародного жіночого дня – 8 березня (2021 р.)

Грамота від міського голови А.В.Абрамченко за ініціативність і активну громадянську позицію, особистий внесок в справу патріотичного виховання молоді та з нагоди 29-ої річниці Дня Незалежності України (2020).