Міжнародна діяльність та зв’язки

Міжнародне співробітництво кафедри права і соціальної роботи проявляється у різних формах та аспектах діяльності.

Укладені угоди щодо академічного обміну з Галацьким університетом «Дунеря де Жос» (Universitatea Dunarea de Jos din Galaţi, Румунія), Стамбульським фондом науки та культури (Istanbul Foundation for Science And Culture, Туреччина), Кахульским державним університетом «Богдан Петричейку Хашдеу» (Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Молдова).

Більшість викладачів є співавторами колективних монографій міжнародного рівня, наприклад: Researchchallenges and development prospects in the area of social sciences. Collective monograph. Riga: Izdevniecїba «Baltija Publishing»; Innovations in humanities: restarting. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach; Methodology and science foundation of modern jurisprudence: collective monograph – International Science Group. Boston: Primedia eLaunch. 

Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, результатом яких є публікації тез доповідей та виступи на них, а саме: Civil and Criminal law relationship«Intellectualarchive». (Canada)Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина); Journal of Danubian Studies and Research (м. Галац, Румунія); Рroblems  and  perspectives  of  modern  science and practice SH SCW «NEW ROUTE» Graz, (Austria); Аctual aspects of development in the context of globalization. (Florence, Italy); Perspectives of science and education. SLOVOWORD (New York, USA).