Наукові проєкти

Діючі наукові теми кафедри:

1. Правове регулювання суспільних відносин в умовах евроінтеграції України

Держреєстраційний номер – 0120U104619

Науковий керівник – к.юр.н., доц. Метіль А. С.

Термін виконання: 2020- 2024

2. «Формування культури здоров’я сучасної молоді як взаємодія соціального і оздоровчо-фізичного явищ»

Держреєстраційний номер – 0118U003994

Науковий керівник – к.пед.н., доц. Фурдуй С.Б.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.