Оксінь Віталій Юрійович

доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», професор кафедри права і соціальної роботи,

Відомості про освіту:

2009 р. – закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію «Юрист»

Підвищення кваліфікаціїстажування:

2021 р. – науково-педагогічне стажування на тему «Сучасні підходи до організації навчального процесу для здобувачів юридичної освіти» (№ LSI-25108-VIA dated 08/09/2021)

 

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, вдосконалення правових засад і законодавства у сфері банківської системи та розвитку місцевого самаврядування, публічне адміністрування.

Має понад 70 наукових публікацій у фахових вітчизняних та іноземних виданнях.

Основні публікації:

1. Establishment of a comprehensive system for the provision of medical services in Ukraine on market principles. Amazonia Investiga, 10(43), 158-167.Intellectual capital of institutions of higher education in the knowledge economy. Journal of optimization in Industrial Engineering 2021, 14(1), c. 183-190.
2. Approximation of legislation of the European Union and Ukraine in the field of labor protection: the risks and advantages. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (1):106–110.Management of key performance indicators by heads of higher education institutions. International Journal of Management, 2020, 11(5), c. 286-298.
3. Methods of assessing the efficiency of internet marketing communications. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4 No. 4. Riga: Publishing House «Baltija Publishing». 2018: 33–41.
4. Ключові аспекти сучасної парадигми публічного адміністрування на місцевому рівні. Colloquium-journal. 2020. №21 (73).Ч. 2. С. 55–57 (Республіка Польща).
5. Формування моделі публічного адміністрування питань місцевого значення в Україні на основі відповідності міжнародним стандартам місцевої демократії. Sciences of Europe. 2020. № 53. Т. 5. С. 31–34 (Чеська Республіка).
6. Деякі зарубіжні моделі публічного адміністрування місцевого розвитку. Colloquium-journal. 2020. №22 (74). Ч. 2. С. 62–64. (Республіка Польща).
7. Деякі зарубіжні моделі публічного адміністрування місцевого розвитку. Colloquium-journal. 2020. №22 (74). Ч. 2. С. 62–64. (Республіка Польща).
8. Методологія аналізу публічного адміністрування місцевого розвитку в Україні. Modern Scientific Researches. 2020. № 13. Ч. 4. С. 76–79 (Республіка Білорусь). URL: https://www.modscires.pro/index.php/msr/issue/view/msr13-04/msr13-04.
9. Corruption Factor as a Destabilizing Element of Development of the Space Industry. Advanced Space Law, 2020, (5): 71–82.
10. Мета та цілі публічного адміністрування місцевого розвитку в Україні. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія «Право». 2020. №9. С. 102–105.
11. Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації у сфері місцевого розвитку в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 7. С. 279–281. URL: http://www.lsej.org.ua/7_2020/74.pdf.
12. Модель публічного адміністрування місцевого розвитку Федеративної Республіки Німеччина: досвід для України. Правові новели. 2020. № 11. Т. 2. С. 72–76.

Нагороди та досягнення:

Грамота ректора ІДГУ (2021 р.);

Подяка Макарівська районна рада Київської області (2019р.);

Почесна грамота Макарівська районна рада Київської області (2018 р.);

Подяка від Київської обласної ради ( 2017 р.).