Практична підготовка

 

Практична підготовка завжди була невід’ємною частиною освітнього процессу. У рамках підготовки фахівців в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті широко застосовують різноманітні форми і види практики, яка дає змогу студентам за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці. 

Програми практик:

Спеціальність: 081 Право

Освітній ступінь: бакалавр

1 курс Навчальна практика (ознайомча)

2 курс Навчальна практика (правова)

3, 4 курс Виробнича практика (правова)


Спеціальність: 231 Соціальна робота

Освітній ступінь: бакалавр

1 курс Ознайомча практика (соціально-педагогічна) (програма практики)

2 курс Навчальна (cоціально-волонтерська)  практика (програма практики)

3 курс Виробнича (cоціально-виховна) практика (прогарма практики)

4 курс Виробнича (cоціально-технологічна) практика (програма практики)

Освітній ступінь: магістр

Виробнича (соціально-технологічна) практика. 

Науково-дослідна практика з підготовкою кваліфікаційної роботи.


Документація для студентів-практикантів: