Решетникова Марина Юріївна

викладач кафедри права і соціальних роботи ІДГУ

Відомості про освіту:

2018 р. – закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Практична психологія», здобула кваліфікацію «Практичний психолог»;

2022 р. – закінчила з відзнакою Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Право», здобула кваліфікацію «Бакалавр права»;

2022 р. – закінчила Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», за спеціальністю «Право», здобула кваліфікацію «Магістр права».

 Підвищення кваліфікації,стажування:

2022 р. – курси підвищення кваліфікації «Європейський механізм захисту прав людини. Частина 1». Студія онлайн освіти EdEra;

2022 р. – курси підвищення кваліфікації «Європейський механізм захисту прав людини. Частина 2». Студія онлайн освіти EdEra;

2022 р. – курси підвищення кваліфік «Правові аспекти користування фінансовими послугами банківських та інших фінансових установ». Правовий клуб Pravokator;

2021 р. – науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в правовому освітньому просторі: міжнародний досвід та його впровадження навчання майбутніх юристів» за спеціальністю 081 Право в обсязі 6 кредитів (180 ECTS) № 23/27.03.2021, з 15.02.2021 по 27.03.2021, (Туреччина).

2021 р. – курси підвищення кваліфікації «Вступ до конституційного права». Студія онлайн освіти Prometeus;

2020 р. – курси підвищення кваліфікації «Запобігання торгівлі людьми». Студія онлайн освіти EdEra;

2020 р. – курси підвищення кваліфікації «Права людини в освітньому просторі». Студія онлайн освіти EdEra;

2020 р. – курс тестування на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта – «Цифрограм» для встановлення цифрової грамотності;

Сфера наукових інтересів: теоретичні аспекти державотворення та права, адвокатура, захист основоположних прав і свобод людини та громадянина, торгівля людьми.

Основні публікації за останні 5 років:

  1. «Адвокатура та адвокатська діяльність в Україні: теоретичні та практичні аспекти». Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». Переяслав, 2022. с. 83-85.
  2. Порівняльно-правова характеристика інститутів адвокатури України та Німеччини. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Berlin, Germany 2022. с. 420-423.
  3. Правове регулювання протидії проявам морського права». Матеріали дистанційної студентської Регіональної науково-практичної конференції. «Морські дослідження дунайського регіону: молодь, наука, інновації». Ізмаїл, 2021. с. 32-35.
  4. Правове регулювання COVID-19 в Україні. Науково-виробничий журнал «Право та регіони». Серія «Право», випуск №2, 2020, с. 130-133.
  5. The world’s problem of modernity: human trafficking». Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки – прогрес законодавства України майбутнього», 10-11 січня. Дніпро. 2020 с. 117-119. (у співавторстві)
  6. Трафікінг – проблема міжнародного рівня. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція. «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії». м. Переяслав-Хмельницький, Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 30 червня 2020 р. (у співавторстві)
  7. Торгівля людьми як актуальна проблема сучасної української держави. Всеукраїнська науково-практична конференція «Кримінальне право та кримінологія: кримінально-виконавче право». Ірпінь, 18 квітня 2019 р., с. 96-99.
  8. Сексуальна експлуатація жінок як різновид трафікінгу. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук» м. Ізмаїл, 14 листопада 2019 р., с. 367-370.
  9. Різноманітність підходів до розуміння та сучасний стан форм державного правління. Міжнародна наукова Інтернет-конференція. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». м. Переяслав-Хмельницький, 28 листопада 2018 р., вип. 41, с.171-174. (у співавторстві)
  10. Співвідношення робочого часу за КЗпП та проектом Трудового кодексу України»: матеріали Міжнар. наук. інтернет конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 2018. Вип. 35. с.181-183. (у співавторстві)

 Нагороди та досягнення:

Грамота ректора ІДГУ (2021).

E–mail: marfusharesha@gmail.com