Склад кафедри

КІЧУК ЯРОСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ

доктор педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», професор кафедриправа і соціальної роботи, ректор ІДГУ


МЕТІЛЬ АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА

кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення», доцент, завідувач кафедри права і соціальної роботи


ХОВПУН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

доктор юридичних наук зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», доцент, професор кафедри права і соціальної роботи


ОКСІНЬ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право», професор кафедри права і соціальної роботи,


ЧАСОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, оперативно-розшукова діяльність», доцент кафедри права і соціальної роботи


ЗАПОРОЖЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», доцент кафедри права і соціальної роботи


ЗАМАШКІНА ОЛЬГА ДМИТРІВНА

кандидат  педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»,  доцент кафедри права і соціальної роботи


МАНІТА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

викладач кафедри права і соціальної роботи


РЕШЕТНИКОВА МАРИНА ЮРІЇВНА

викладач кафедри права і соціальної роботи


САДОВА СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА

викладач кафедри права і соціальних роботи 


ІСКРОВ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ

кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», старший викладач кафедри права і соціальної роботи


ПЕРЕВЕРЗА ІРИНА МИХАЙЛІВНА

АРНАУТ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ

кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право», старший викладач кафедри права і соціальної роботи