Замашкіна Ольга Дмитрівна

кандидат  педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»,  доцент кафедри права і соціальної роботи

Відомості про освіту

2016 р.- закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Соціальна педагогіка», здобула кваліфікацію «Соціальний педагог».

1989 р.– закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання і музика», здобула кваліфікацію «Учитель початкових класів, учитель музики».

Підвищення кваліфікації, стажування

  • 2022 р– Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Управління якістю науково-дослідницької діяльності у закладах вищої та фахової передвищої освіти в умовах воєнних реалій» (ADV-100549-CUESC)
  • 2021 р. – міжнародне стажування «Фандрейзинг та основи проєктної діяльності в закладах освіти: досвід європейських країн», Польща – Україна (SZFL-000563)
  • 2019 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Організація навчального процесу за технологіями дистанційного навчання» на базі кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету (ПК № 02125467/000022-19)
  • 2019 р. – міжнародне стажування в Люблянській школі бізнесу по програмі Європейських освітніх інноваційних підходів «Європейські програми менеджменту в освіті і педагогіці», Словенія, м. Любляна (№ 23-09/2019)
  • 2018 р. –підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні корекційні методики логопедичної та інклюзивної роботи» на базі кафедри логопедії та логопсихології факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (серія 12СС № 058637).
  • 2018 р. – міжнародне стажування професорсько-викладацького складу ІДГУ в університеті «Дунарея де Жос» (м. Галац, Румунія).

Сфера наукових інтересів:  історія соціальної роботи, соціальні служби та системи соціального захисту людей з особливими потребами; технологія соціальної роботи в зарубіжних країнах, соціальна педагогіка; соціальний супровід сім’ї; інклюзивне навчання.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kvAAldMAAAAJ&hl=uk

Основні публікації:

Kovalenko, I., Oros, O., Chorna, I., Borodina, O., Zamashkina, O., & Bybyk, D. (2022). Training Future Social Workers for Preventive-Corrective Work by Methods of Neuropsychology and Neurocorrection of Deviant Adolescent Behaviour. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(2), 211-244. https://doi.org/10.18662/brain/13.2/340

Система роботи фахівця соціономічної сфери щодо профілактики агресивної поведінки підлітків /Замашкіна О.Д.  / Інноваційна педагогіка. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій. – 2021.- Випуск 33. – Т. 2.- Видавничий дім «Гельветика». С. 92-97.

Теоретичні та методичні аспекти соціальної діяльності: колективна монографія/ відп. ред. Л.О. Данильчук, Л.І.Романовська. Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2020. Т. 4. 326 с. С. 45-88.

Соціалізація студентської молоді засобами фізичної культури: колективна монографія. За заг. ред. С. Б. Фурдуй. – Ізмаїл: ІДГУ, Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2019. – 220 с. – С. 134-166.  ISBN 978-966-2538-67-0

Загальна кількість наукових публікацій – більше 100, з них: 2 навчальних посібника, 1 – навчально-методичний посібник, 6– навчально-методичні рекомендації, 3- колективні монографії.

Нагороди та відзнаки:

грамота від міського голови (2018 р.);

почесна грамота Комітету Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України (2021 р.);

грамота від МОН України (2021 р.);

грамоти від ректора ІДГУ (2015, 2021 рр.).