Запорожченко Олексій Володимирович

кандидат філософських наук зі спеціальності 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», доцент кафедри права і соціальної роботи

Відомості про освіту:

У 1998 р. вступив до аспірантури при Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса), яку успішно захистив у 2001 р.

1997 р. – закінчив Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Іноземні мови (французька та англійська)», здобув кваліфікацію «Вчитель французької й англійської мов»

Підвищення кваліфікації, стажування:

2022 р. – Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації (стажування): «Сучасні методи та форми організації освітнього процесу у закладах вищої освіти» (180 год. 6 кредитів; сертифікат № ПС 32/1-001/024/2022)

2021 р. – підвищення кваліфікації (закордонне): «Innovations of higher education of Ukraine and the EU in the modern information society» (180 год., 6 кредитів; сертифікат  020.02/2021-EU 26.02.2021);

2020 р. – підвищення кваліфікації (закордонне): «Modern methods of the training of social sciences students: trends and the European experience» (Baia Mare, Romani, 180 год. 6 кредитів);

2020 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Використання сервисів Google для організації і підтримки електронного навчального курсу» (ІДГУ; сертифікат КПК 02125467/000961-20).

Сфера наукових інтересів: проблеми соціальної філософії, філософії науки, логіки, соціальної політики, етики тощо

Основні публікації:

  1. Концепція «одновимірної людини» Г. Маркузе та критика індустріального суспільства. Актуальні проблеми філософії та соціології. № 33. 2021. С. 30-36.
  2. Ідентичність особистості в умовах інформаційного суспільства. Актуальні проблеми філософії та соціології. № 26. 2020. С. 12-16
  3. Fundamental Principles of Education in the Information Society. Людинознавчі студії: збірник наукових праць. Серія «філософія» № 41. 2020. С. 148-161.
  4. Антропологічні аспекти інформаційного суспільства та нові освітні стратегії. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Вип. 19, 2020 р. Серія: Історія. Філософія. Політологія, С. 57-60.
  5. Запорожченко О.В. Виклики інформаційної глобалізації та нові стратегії соціально-гуманітарної освіти //Research, challenges and development prospects in the area of social sciences: Collective monograph. Riga: Izdevniecїba “Baltija Publishing”, 2020. – с. 125-144
  6. Соціально-філософський аналіз сутності феномену ідентичності особистості та її трансформацій в умовах інформаційної глобалізації. Перспективи. Соціально-політичний журнал. №4, 2019. С.62-69.
  7. Концепція «кінця історії» Ф. Фукуями в контексті сучасних глобалізацій них процесів Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. №40., 2019. С. 79-86.
  8. Навчальний посібник з філософії з завданнями та тестами. –Ізмаїл:РВ ІДГУ, 2019. – 247 с. (рекомендований вченою радою ДВНЗ Ізмаїльський державний гуманітарний університет протокол №4 від 29 листопада 2018  р.)
  9. Perspectivele cooperarii transfrontaliere in cardul Euroregiunii « Dunării de Jos» //Istorie și civilizaţie de-a lungul Dunării de Jos. Culegere de studii dedicate zilei internaționale a fluviului – 29 iunie., Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2018, pp. 503-509.

Нагороди та досягнення:

Грамота ректора ІДГУ (2021 р.);

Грамота міського голови м. Ізмаїла (2018 р.).

Е-mail: alexzap1973@gmail.com