Нормативне забезпечення

Положення про юридичну клініку «CARPE DIEM»

Етичний кодекс юридичної клініки «CARPE DIEM»

Конституція України

Закон України «Про вищу освіту»

Загальна декларація прав людини

Стандарти діяльності юридичних клінік України

Типове положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України