Садова Світлана Олегівна

викладач кафедри права і соціальних роботи ІДГУ

Відомості про освіту:

У 2020 р. зарахована до аспірантури Ізмаїльського державного гуманітарного університету на спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки.

У 2004 р. закінчила Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Політологія», здобула кваліфікацію «Викладач соціально-політичних дисциплін».

 Підвищення кваліфікації,стажування:

2021 р. –    науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в правовому освітньому просторі: міжнародний досвід та його впровадження навчання майбутніх юристів» за спеціальністю 081 Право (сертифікат № 21/27032021, Туреччина);

2019-2021 р.р. – підвищення кваліфікації на базі ІДГУ за програмою «Організація навчального процесу за технологіями дистанційного навчання»:

–      «Розробка дистанційного курсу у середовищі Moodle» (посвідчення ПК 02125467/000027-19);

–      Використання сервісів  Google для організації і підтримки електронного навчального курсу. ІДГУ, з 25.09.2020 р. по 30.09.2020р (посвідчення КПК 02125467/001113-21);

–      Цифрові технології організації змішаного навчання для підвищення якості освітнього процесу за дистанційною формою. ІДГУ, з 11.03.2021 р. по 20.03.2021 р. (посвідчення КПК 02125467/001113-21).

2017 рік –  отримання другої вищої освіти за спеціальністю «Психологія» при Центрі неперервної освіти ІДГУ.

Сфера наукових інтересів: методика викладання соціально-політичних дисциплін; дистанційна освіта: методи і заходи; політичні інститути і процеси; політична ідеологія; світова політика.

Основні публікації:

  1. Шляхи реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх бакалаврів права при викладанні соціально-політичних дисциплін. XIІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з нагоди Всеукраїнського дня науки «Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента». 17 травня 2022 року, м. Ізмаїл
  2. Шляхи формування професійних і життєвих компетентностей у бакалаврів права. 1 Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова та соціальна трансформація сучасного суспільства в умовах євроінтеграції України». Ізмаїл, ІДГУ, 15 жовтня 2021
  3. Дефініції поняття «політична участь громадян»: теоретичний аналіз. VIІ ДУНАЙСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ: «Локальні ідентичності українського пограниччя: практики, взаємовпливи, шляхи інтеграції». Ізмаїл, ІДГУ, березень 2021р.
  4. Дистанційне навчання як інтеграція педагогічних і комунікаційних технологій. Матеріали міжнародної наукової конференції VI ДУНАЙСЬКІ НАУКОВІ ЧИТАННЯ: «Імператив соціального партнерства в освітньо-науковому просторі: євроінтеграційні та регіональні виклики». Ізмаїл, ІДГУ, 16 жовтня 2020 р.
  5. Європейські соціальні стандарти та український досвід їх впровадження. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-правовий захист різних категорій населення: Європейський вимір». ІДГУ, Ізмаїл, 20 листопада 2020 р.
  6. Формування інформаційного впливу на сучасний політичний процес// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень». -12 червня 2020 рік – Київ, Україна – МЦНД – Том 2. – с.80-83
  7. Роль інституту президента у забезпеченні політичної стабільності. Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2019 р.). Одеса, 2019. С. 110-114.

Нагороди та досягнення:

Почесна грамота ректора ІДГУ (2021 р.); Комітету Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України (2021)

Відзнака «За сумлінну працю» (№1767) з нагоди 80-річчя ІДГУ(2020 р.);

Грамота міського голови  А.В. Абрамченко (2018 р.);

Грамота ректора ІДГУ (2017).

E–mail: sadova@idguonline.net