Переверза Ірина Михайлівна

кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень», викладач кафедри права і соціальної роботи

Відомості про освіту:

2012 р. – закінчила Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Правознавство», здобула кваліфікацію «Юрист».

Підвищення кваліфікації, стажування:

2021 р. –  науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в правовому освітньому просторі: міжнародний досвід та його впровадження навчання майбутніх юристів» за спеціальністю 081 Право (сертифікат  № 19/27.03.2021, Туреччина);

 Сфера наукових інтересів:  теорія державно-правової дійсності, міжнародні правовідносини, історія та сучасний стан розвитку інституту адвокатури України і держав Європейського Союзу.

Основні публікації:

1. Ґенеза та еволюція становлення правової держави: антропологічний підхід./ Метіль А.С., Переверза І.М./ Економіка. Фінанси. Право. No 9/1’2021. С. 12-15
2. Загальнотеоретичні підходи до моделювання адвокатської діяльності: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2016. 240 с.

Профіль у GoogleScholar:.

https://scholar.google.ru/citations?user=ofc4ZO8AAAAJ&hl=uk

Нагороди та досягнення:

Грамота ректора ІДГУ (2020 р.).